Historik

Småland, Kalmar, Kvarnholmen och kvarteret Fältskären. Under åren 1927-1930 serverades kaffe och kroppkakor samt ibland även kaffekask till alla som besökte den så kallade Gröna Lådan.

Ölänningar mötte fastlandsbor, stadsbor mötte landsortsbor och stämningen var varm och hjärtlig. Idag serveras det grillat kött, fisk och husmanskost i modern tappning på Gröna Lådan som bytt namn till Gröna Stugan.Vinlistan är gedigen och det moderna köket har utvecklats, men den varma stämningen finns fortfarande kvar. Precis som möjligheten att få en kaffekask.